PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Zeměměřické výkony - obsah a cena

Odhad ceny za celou zakázku se provede dle projektové dokumentace, přesná cena se stanoví dle skutečně provedených měření. Ceny uvedeny bez DPH a platné k 1.1.2024.

Státní triangulace - vrchol Luž

Základní výkony

MJ popis výkonu cena MJ
bod připojení měření na vytyčovací síť – volné stanovisko 600 Kč
bod zaměření bodu v místní soustavě 120 Kč
bod zaměření bodu v JTSK 150 Kč
bod vytyčení bodu ze souřadnic daných 190 Kč
bod vytyčení bodu ze souřadnic vypočtených 250 Kč
bod zaměření výšky 80 Kč
bod zaměření nepřístupného bodu 350 Kč
bod zřízení výškového bodu 400 Kč
bod určení bodu vytyčovací sítě bez stabilizace 2 500 Kč
100 m2 výpočet výměr 80 Kč
100 m2 výpočet kubatur 200 Kč
100 m geometrický plán či vytyčení hranice pozemku 8 500 Kč
objekt mapový podklad pro RD (do 2 500 m2) 7 500 Kč
objekt vytyčení rodinného domu do 10 bodů (každý další bod 250 Kč) 7 500 Kč
1 ha mapový podklad pro výstavbu (zastavěné nebo zarostlé území) 14 000 Kč
1 ha mapový podklad pro výstavbu (rovinaté nezarostlé území) 6 000 Kč
km nivelace – připojení na ČSNS 3 500 Kč
objekt kontrola svislosti ze dvou směrů 450 Kč
hod neklasifikované výkony – hodinová sazba 900 Kč

Speciální výkony

MJ popis výkonu cena MJ
100 m zaměření a vyhotovení podélného profilu 2 000 Kč
10 m zaměření a vyhotovení příčného profilu 350 Kč
bod určení posunů a přetvoření stavebního objektu – prostorové 600 Kč
bod určení posunů a přetvoření stavebního objektu – výškové 250 Kč
bod nastavení bednění před betonáží – poloha, výška 350 Kč
úkon osazení dilatačního uzávěru 10 000 Kč
10 m zaměření JD v úrovni terénu 1 500 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni s lávkami 1 800 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni s lávkami na jedné straně 2 200 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni bez lávek 2 500 Kč
  • jeřábová dráha kratší než 30 m je oceněna jako 3 MJ
  • každé opakované vytyčení z důvodů zničení je považováno za nové vytyčení

Součástí ceny je:

  • příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace (pozn. nevykonávám práci za odpovědného projektanta) v případě nekompletní projektové dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí - např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
  • vyhotovení protokolu o měření ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
  • předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku zákazníka - technická zpráva, grafické výstupy, protokoly
  • potřebný stabilizační a signalizační materiál - dřevěné kolíky, barva, hřeby
  • doprava

PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Lávka přes Labe mezi Káraným a Toušní Lávka přes Labe mezi Káraným a Toušní SOKP 514 - zavěšená cyklolávka pod hlavní estakádou přes Berounku Zhušťovací bod - Novohradské hory Rekonstrukce tramvajových lodí vozovny Motol Rekonstrukce tramvajových lodí vozovny Motol