PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Zeměměřické výkony - obsah a cena

Odhad ceny za celou zakázku se provede dle projektové dokumentace, přesná cena se stanoví dle skutečně provedených měření. Ceny uvedeny bez DPH.

Státní triangulace - vrchol Luž

Základní výkony

MJ popis výkonu cena MJ
bod připojení měření na vytyčovací síť – volné stanovisko 495 Kč
bod zaměření bodu v místní soustavě 120 Kč
bod zaměření bodu v JTSK 150 Kč
bod vytyčení bodu ze souřadnic daných 185 Kč
bod vytyčení bodu ze souřadnic vypočtených 245 Kč
bod zaměření výšky 80 Kč
bod zaměření nepřístupného bodu 290 Kč
bod zřízení výškového bodu 350 Kč
bod určení bodu vytyčovací sítě bez stabilizace 1 800 Kč
100 m2 výpočet výměr 50 Kč
100 m2 výpočet kubatur 180 Kč
100 m geometrický plán či vytyčení hranice pozemku 6 900 Kč
objekt vytyčení rodinného domu do 10 bodů (každý další bod 245 Kč) 5 900 Kč
km nivelace – připojení na ČSNS 3 500 Kč
objekt kontrola svislosti ze dvou směrů 450 Kč
hod neklasifikované výkony – hodinová sazba 790 Kč

Speciální výkony

MJ popis výkonu cena MJ
100 m zaměření a vyhotovení podélného profilu 2 000 Kč
10 m zaměření a vyhotovení příčného profilu 350 Kč
bod určení posunů a přetvoření stavebního objektu – prostorové 490 Kč
bod určení posunů a přetvoření stavebního objektu – výškové 250 Kč
bod nastavení bednění před betonáží – poloha, výška 290 Kč
úkon osazení dilatačního uzávěru 8 900 Kč
10 m zaměření JD v úrovni terénu 1 200 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni s lávkami 1 600 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni s lávkami na jedné straně 2 000 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni bez lávek 2 400 Kč
  • jeřábová dráha kratší než 30 m je oceněna jako 3 MJ
  • každé opakované vytyčení z důvodů zničení je považováno za nové vytyčení

Součástí ceny je:

  • příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace (pozn. nevykonávám práci za odpovědného projektanta) v případě nekompletní projektové dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí - např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
  • vyhotovení protokolu o měření ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
  • předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku zákazníka - technická zpráva, grafické výstupy, protokoly
  • potřebný stabilizační a signalizační materiál - dřevěné kolíky, barva, hřeby

PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Nová Ves - nadjezd SOKP 514 - zavěšená cyklolávka pod hlavní estakádou přes Berounku Lávka v Berouně - zde bude pilíř Zatěžkávací zkouška na dálničním mostě D8 Vchýnice Rekonstrukce tramvajových lodí vozovny Motol Rekonstrukce tramvajových lodí vozovny Motol