PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Realizované zakázky - malé mosty

Praha - Letňany - most přes průmyslový polokruh

 • 3/2011 - 4/2012
 • most je součástí mimoúrovňové křižovatky Cínovecká – Veselská – Kbelská na severu Prahy
Most přes průmyslový polookruh - Veselská - Praha - LetňanyMost přes průmyslový polookruh - Veselská - Praha - Letňany

Beroun - Na Ptáku

 • 9/2010 - 12/2010
 • výstavba lávky pro pěší a cyklisty, přes řeku Berounka
Lávka v Berouně - měření z loďkyLávka v Berouně - zde bude pilířLávka v Berouně - pylonLávka v Berouně - boční pohled

Malonty

 • 11/2003 - 07/2004
 • rekonstrukce či spíše obnova mostu ev. č. 158-006 u Radčic v okrese Český Krumlov po povodních
Malonty - rekonstrukce mostu po povodníchMalonty - rekonstrukce mostu po povodníchMalonty - rekonstrukce mostu po povodních

Horská Kvilda

 • 04/2003 - 12/2003
 • výstavba mostíku z Horské Kvildy směrem na Modravu
Horská Kvilda - rekonstrukceHorská Kvilda - rekonstrukceHorská Kvilda - rekonstrukce

Kaplice

 • 06/2003
 • most k dětskému letnímu táboru - no není to pěkné se takto starat o děti
Kaplice - rekonstrukceKaplice - rekonstrukce

Rekonstrukce mostu X 663 - Estakáda Prosek

 • 01/2002 - 08/2002
 • Prosecká estakáda je hlavním přivaděčem dopravy mezi centrem a Prahou 8, 9 a 14. Tato komunikace byla uvedena do provozu na jaře roku 1967. Vzhledem k velmi špatnému stavu bylo Magistrátem hl.m. Prahy rozhodnuto provést její úplnou rekonstrukci.
Prosecká estakáda v Praze Vysočanech - rekonstrukceProsecká estakáda v Praze Vysočanech - rekonstrukceProsecká estakáda v Praze Vysočanech - rekonstrukceProsecká estakáda v Praze Vysočanech - rekonstrukce

Nová Ves

 • 05/2001 - 05/2002
 • most na přeložce silnice I/16 Velvary - Nová Ves
Nová Ves - nadjezdNová Ves - nadjezd

Lávka přes Labe v Káraném

 • 2001
 • Lávka převádí pěší a cyklistický provoz a středotlaký plynovod přes Labe přibližně 500 m nad soutokem Jizery s Labem. Zvolený konstrukční systém respektuje požadavek investora na výstavbu ve dvou časových etapách, a to hlavního pole přes řeku a přístupových ramp. Pro hlavní pole byla navržena předpjatá lanová visutá konstrukce se dvěma pylony, pro přístupové rampy klasické spojité trámové ocelové konstrukce. Levobřežní rampa je přímá, pravobřežní ve tvaru točky. Výškově řešení respektuje plavební profil 80x7 m. Pro podélný sklon nivelety byla zvolena limitní hodnota 8%.
Lávka přes Labe mezi Káraným a ToušníLávka přes Labe mezi Káraným a ToušníLávka přes Labe mezi Káraným a Toušní

PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

D8 - 0807/II - srpen 2004 - pohled na trasu Lahovický most Malonty - rekonstrukce mostu po povodních Nový letištní terminál - příjezdová komunikace SOKP 514 - estakáda část přes Berounku Jeřábové dráhy Pilsen Steel