PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Realizované zakázky - dálnice

Silniční okruh kolem Prahy - úsek 514

Trasa této části pražského okruhu navazuje na úsek 513 v km 9,687, kde končí most přes Vltavu na levém břehu. Na tento most navazuje mostní estakáda, která překlenuje celé údolí Berounky u Radotína a končí před jižním portálem tunelu v km 11,750. Celková délka estakády je 2059 metrů. V km 9,873 kříží estakáda silnici I/4 – Strakonickou a vytváří s ní mimoúrovňovou křižovatku dvou čtyřpruhových komunikací spolu s napojením Lahovic a napojení silnice od Zbraslavi. V celé zbylé délce estakády až k jižnímu portálu tunelu bude území dotčeno výstavbou pilířů mostu. Železniční trať Praha–Plzeň překračuje most ve výšce kolem 40 metrů. Tunel Lochkov se skládá ze dvou tubusů. Začíná portálem Radotín a končí po více než 1600 metrech portálem Lochkov. Za tunelem trasa překračuje mostním objektem výběžek Slavičího údolí. Lochkovské údolí je překlenuto mostem o délce 461 metrů a výšce asi 65 metrů. Za mostem je vytvořena mimoúrovňová křižovatka Lochkov s přístupem do obce. Za křižovatkou se v km 15,717 stavba napojuje na stávající část SOKP 515.

Vizualizace křižovatky SOKP 514 se Strakonickou I/4SOKP 514 - letecný pohled na estakádu Lahovice a MÚK Strakonická - květen 2008SOKP 514 - Estakáda Lahovice - část přes řeku BerounkuSOKP 514 - estakáda část přes BerounkuSOKP 514 - zavěšená cyklolávka pod hlavní estakádou
SOKP 514 - zavěšená cyklolávka pod hlavní estakádou přes BerounkuSOKP 514 - most SO 209.1 - část největší české křižovatkySOKP 514 - Estakáda Lahovice - nejdelší přemostění v ČRSOKP 514 - přemostění BerounkySOKP 514 - stavba Lahovické estakády

Na této stavbě zajišťujeme od srpna 2007 do září 2010 geodetické práce pro část estakády přes Lahovické údolí (část přes řeku Berounku), 2 menší mosty (přeložení místní komunikace a jednu větev Strakonické křižovatky), zemní práce na MÚK Strakonická a hlavní trase okruhu a dopravní značení celého úseku.

Stavba D8 - 0807/II - úsek Petrovice - státní hranice

Součástí stavby je trasa dálnice o délce 4650 m (km 87,259 - 92,208), přeložka silnice III/2487, 2 polních cest, 2 služební sjezdy a oplocení dálnice. Povrch vozovky je asfaltový. Bylo postaveno 6 dálničních mostů a 1 nadjezd. Stavba začíná za tunelem Panenská. Odtud trasa vede po náhorní planině Krušných hor. Z důvodu ochrany přírody jsou rokle přemosťovány mosty o délce 538 m (přes Mordovou rokli obj. H 212), 358 m (most pod Špičákem obj. H 215) a 379 m (most přes Rybný potok obj. H 216). Náklady na stavbu byly 2,761 miliardy Kč. Realizace proběhla v září 2003 až červen 2007, s uvedením do provozu 21. prosince 2006.

D8 - 0807/II - portál tuneluD8 - 0807/II - září 2003 - trasa dálnice (94,950 - 95,500 km)D8 - 0807/II - prosinec 2003 - pohled k portálu tunelu PanenskáD8 - 0807/II - srpen 2004 - přeložka H124květen 2005 - MUK Petrovice - nájezd na dálnici
D8 - 0807/II - květen 2005 - halda materiálu cca 60x500mD8 - 0807/II - květen 2005 - přeložka místní silnice - H269D8 - 0807/II - květen 2005 - rozestavěný most přes Mordovu rokli H212D8 - 0807/II - hloubení zářezuD8 - 0807/II - odstřel zářezu
D8 - 0807/II - květen 2005 - pilíře mostu přes Rybný potok H216 - cca 45m vysokéD8 - 0807/II - most přes Mordovu rokliD8 - 0807/II - most Pod ŠpičákemD8 - 0807/II - měření asfaltůD8 - 0807/II - doměřování za provozu

Tato akce byla naší stěžejní zakázkou v letech 2003 až 2007 a zahrnovala veškeré geodetické práce na 4 km dlouhém dálničním úseku.


PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Prosecká estakáda v Praze Vysočanech - rekonstrukce Nový letištní terminál - příjezdová komunikace Jeřábové dráhy VÚZL Pojezdové dráhy Sklopísek Střeleč Jeřábové dráhy Pilsen Steel Jeřábové dráhy Pilsen Steel - výška 36 m