PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Odkazy, které není od věci navštívit

Geodézie a katastr

  • Terminologický slovník - obsahující přes 3500 pojmů
  • Nahlížení do katastru - volně dostupné informace z katastru nemovitostí
  • BODOVÁ POLE - databáze bodových polí - polohových, výškových, tíhových
  • Geoportál - komplexní nástroj pro poskytování geodet v ČR, provoz zajišťuje Zeměměřický úřad
  • ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální
  • CZEPOS - informace o České permanentní síti pro určování polohy
  • Trimble VRS Now - síť referenčních stanic od firmy Trimble - umožňuje stejně jako CZEPOS určení polohy na celém území ČR
  • Formuláře ČÚZK - vklady, záznamy, ...

Informace ze státní správy

Ostatní


PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

D8 - 0807/II - srpen 2004 - přeložka H124 Lahovický most - demoliční práce Lávka přes Labe mezi Káraným a Toušní D8 - 0807/II - most přes Mordovu rokli Protihluková stěna Dolní Žandov (Mariánské lázně) Noční měření v metru - Nuselký most uvnitř v tubusu