PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv
Pokus o vysvětlení pojmu geodézie

Pokus o vysvětlení pojmu geodézie

Encyklopedický slovník říká následující:

Vědní obor zabývající se určováním tvaru a rozměrů zemského tělesa a jeho zobrazením. Přitom vyšetřuje vztahy mezi fyzikálně definovaným tělesem (geoidem) a matematicky definovaným tělesem (např. zemským elipsoidem). Dělí se na geodézii vyšší, zabývající se tvarem celé Země ( k tomu využívá stupňové měření, astronomická měření zeměpisných souřadnic, základní triangulaci a nivelaci, trigonometrická měření, tíhová měření, měření pomocí umělých družic Země (VLBI, LLR, SLR, GPS)) a na geodézie nižší (praktickou geometrii) zabývající se podrobným měřením pro sestavování map technicko-hospodářských, katastrálních, topografických a účelových (důlních, lesních, silničních, správních apod.) a pro řešení technických projektů (infrastruktura, objekty, přehrady). Jednotlivé body na povrchu Země se zaměřují polohopisně (body se zobrazují v určité soustavě pravoúhlých nebo polárních souřadnic) a výškově. Nižší geodézie si vystačí s výpočty v rovině, vyšší musí přihlížet k zakřivení Země a provádět výpočty na kouli nebo elipsoidu (g. matematická). Součástí vyšší g. je též g. dynamická zvaná též geodetická gravimetrie, která původní geometrická měření rozšiřuje a dává dosouvislosti s tíhovými měřeními (tíhové pole Země).

A jinak?

Je to zajímavá věda jelikož je logická a většina věcí se dá normálně vysvětlit. Ačkoliv to tak pro nezasvěcené nevypadá ve své základní části je velice jednoduchá. Stačí se naučit řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníka a máte vyhráno. Zavrtáte-li se do ní hlouběji dokáže být dosti složitá (kosmická geo, geofyzika, teorie chyb), ale neztrácí na svém kouzlu, protože pomocí ní zjistíte úžasnou spoustu zajímavých věcí o naší matičce Zemi a nejen o ní.
Výhodou i nevýhodou je odstup od ostatních věd, stála vždy kousek dále, jako by na okraji. Normální geodézii vykonáváte dnes s jakousi záhadnou celkem malou mašinou a stále u ní mačkáte tlačítka, dost lidí si myslí že to o ničem není a zároveň jim naštěstí nejde do hlavy, že s tou mašinou lze dělat takovejch věcí. V posledních letech začíná být geodézie ohrožována okolím, stále více negeodetů začíná přebírat otěže, které dříve plně drželi v rukou geodeti. Asi se neubráníme tomu, že sběr dat, který je jednou z hlavních činností v geodézii, bude plně automatizován a zpracování dat pomocí výkonného software zvládne pomalu i cvičená opice. Je na geodetech aby ostatním dokázali, že ještě nepatří do starého železa a že pohled cvičené opice může být často mylný.


PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Lahovický most SOKP 514 - Estakáda Lahovice - část přes řeku Berounku Jeřábová dráha Montraz Lávka v Berouně - mostovka Pojezdové dráhy Sklopísek Střeleč Jeřábové dráhy Pilsen Steel