PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv
Metrologie, ověřování, kalibrace

Metrologie, ověřování, kalibrace

  • 505/1990 Sb. zákon ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii - definuje pojmy jako stanovené, nestanovené měřidlo, etalon, ověřování, kalibrace
    • 262/2000 Sb. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
    • 264/2000 Sb. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách
    • 345/2002 Sb. seznam stanovených měřidel
  • z hlediska geodézie podléhá ověřování pouze měřické pásmo, totální stanice a další měřící přístroje nejsou stanovenými měřidly, provádí se pouze kalibrace a to většinou u zástupce výrobce či prostřednictvím akreditované laboratoře při VÚGTK
  • skutečnost je taková, že každý přístroj by měl být cca 1x ročně zkontrolován autorizovaným servisem, zejména v dnešní době kdy i geodetická technika je plná elektroniky
  Stanovená měřidla Pracovní měřidla Etalony
Způsob návaznosti ověření kalibrace kalibrace
Navázání provede ČMI nebo autorizované metrologické středisko jakýkoliv subjekt s etalonem ČMI nebo akreditovaná kalibrační laboratoř
Postup při navázání stanoví vyhláška, norma nebo jiný technický předpis

není stanoven právní úpravou

Výstup navázání ověřovací list nebo úřední značka

není stanoven právní úpravou (většinou kalibrační list nebo kalibrační značka)

Lhůtu návaznosti stanoví vyhláška č. 345/2002 Sb.

uživatel měřidla


PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

D8 - 0807/II - květen 2005 - halda materiálu cca 60x500m D8 - 0807/II - květen 2005 - podjezd pod dálnicí H214 Lahovický most Výrobní hala TOKAI RIKA Lovosice Nový letištní terminál - příjezdová komunikace SOKP 514 - Estakáda Lahovice - část přes řeku Berounku