PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Dodací podmínky

Ujednání mezi dodavatelem a odběratelem

 1. Dodavatel odpovídá za kvalitní provedení prací a ručí, že výsledek splňuje všechna ustanovení aktuálně platných předpisů v době vyhotovení.
 2. Odběratel je povinen poskytnout součinnost - dostupné informace vztahující se k zakázce, nezbytná účast při provádění zakázky, odstranění překážek, vstupy do areálů, ...
 3. Při zdržení zakázky vlivem jednání se státními orgány či správci (katastrální úřad apod.) se úměrně prodlužuje termín dokončení prací.
 4. Dodavatel neručí za chyby vzniklé na základě chybných podkladů získaných od odběratele (projekt) nebo správních orgánů (katastrální, stavební úřad).
 5. Ukáže-li se během zakázky nutnost provedení víceprací, dodavatel neprodleně informuje odběratele o nastalé situaci.
 6. V případě nevyhovujících podkladů nebo neposkytne-li odběratel nezbytnou součinnost je dodavatel oprávněn od zakázky odstoupit.
 7. Úhrada zakázky bude provedena předem dohodnutou formou - hotově, fakturou.
 8. V případě nedodržení termínu uhrazení zakázky je účtováno penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
 9. Do doby uhrazení zakázky jsou veškeré výsledky a výstupy v majetku dodavatele.
 10. Odběratel vyjadřuje uzavřením zakázky svůj souhlas, aby dodavatel v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovával nezbytně nutné osobní údaje - jméno, adresa, apod. Odběratel má právo po skončení zakázky požadovat likvidaci osobních údajů vedených dodavatelem.

Dodací lhůty

 • geodetické práce provádíme vždy v nejbližším možném termínu po dohodě se zákazníkem. V případě že je nutné získat údaje z katastrálního úřadu je nutné počítat s termínem dodání prací minimálně týden a více.

PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Chomutovská estakáda na I/6 - most po dokončení Horská Kvilda - rekonstrukce D8 - 0807/II - část hlavní trasy Moravské Budějovice - měření průjezdného profilu Moravské Budějovice - letní měření Lávka v Berouně - zde bude pilíř