PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Paušální sazba

Při využití paušální sazby se cena geodetických prací určuje délkou činnosti na dané zakázce. Nezáleží na počtu provedených zeměměřických výkonů. Do času stráveného na zakázce se započítává cesta. Ceny uvedeny bez DPH a platné k 1.1.2024.

Součástí ceny je:

  • příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace, v případě nekompletní projektové dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí - např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
  • vyhotovení protokolu o měření ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
  • předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku zákazníka - technická zpráva, grafické výstupy, protokoly
  • potřebný stabilizační a signalizační materiál - dřevěné kolíky, barva
  • doprava (mimo hodinovou sazbu)
půldenní sazba 6 500 Kč
denní sazba 9 500 Kč
hodinová sazba 1 200 Kč
  • delší časové úseky pro paušální sazbu se určují individuálně

PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

D8 - 0807/II - květen 2005 - kopec Špičák Lahovický most Výrobní hala EPCE Slaný Protihluková stěna Holoubkov (Rokycany) SOKP 514 - most SO 209.1 - část největší české křižovatky Rekonstrukce tramvajových lodí vozovny Motol