PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv
Ceník geodetických prací

Ceník geodetických prací

Stažení ceníku ve formátu PDF - stačí kliknout.

Zeměměřické výkony se poskytují v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou s odběratelem dle obchodního zákoníka nebo odběratelem doručenou objednávkou.

Součástí ceny každé zakázky je:

 • příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace, v případě nekompletní projektové dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí – např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
 • vyhotovení protokolu o měření ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 • předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku odběratele
 • potřebný stabilizační a signalizační materiál – dřevěné kolíky, barva, hřeby

Výslednou cenu je možné snížit v případě:

 • měření vysokého počtu položek
  • nad 100 položek jednoho typu – sleva 10%
  • nad 200 položek jednoho typu – sleva 20%
 • při dlouhodobé spolupráci – sleva dohodou

Výslednou cenu je možné zvýšit v případě:

 • při měření se vyskytnou předem nespecifikované položky – navýšení ceny dle položek
 • jsou požadovány vysoké nároky na přesnost – navýšení ceny dle požadované přesnosti, je–li pro dosažení výsledné přesnosti nutné druhé měření té samé věci, účtuje se vždy jako nové měření
 • je požadována zvýšená kontrola měření – navýšení ceny dle počtu kontrolovaných položek, kontrolní vytyčení je účtuje vždy jako nové vytyčení
 • při nestandardních požadavcích na zpracování výsledků (více kopií, speciální formát dat) – navýšení ceny dle skutečně provedených výstupů

Veškeré ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.


PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Výrobní hala EPCE Slaný Výrobní hala TOKAI RIKA Lovosice Oprava komunikace pod hrází Orlík po povodních D8 - 0807/II - odstřel zářezu Jeřábová dráha Montraz Jeřábové dráhy Pilsen Steel