PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Zeměměřické výkony - obsah a cena

Odhad ceny za celou zakázku se provede dle projektové dokumentace, přesná cena se stanoví dle skutečně provedených měření. Ceny uvedeny bez DPH.

Státní triangulace - vrchol Luž

Základní výkony

MJ popis výkonu cena MJ
bod připojení měření na vytyčovací síť – volné stanovisko 495 Kč
bod zaměření bodu v místní soustavě 120 Kč
bod zaměření bodu v JTSK 150 Kč
bod vytyčení bodu ze souřadnic daných 185 Kč
bod vytyčení bodu ze souřadnic vypočtených 245 Kč
bod zaměření výšky 70 Kč
bod zaměření nepřístupného bodu 290 Kč
bod zřízení výškového bodu 250 Kč
bod určení bodu vytyčovací sítě bez stabilizace 1 800 Kč
100 m2 výpočet výměr 40 Kč
100 m2 výpočet kubatur 160 Kč
100 m geometrický plán či vytyčení hranice pozemku 4 900 Kč
objekt vytyčení rodinného domu do 10 bodů (každý další bod 245 Kč) 3 900 Kč
km nivelace – připojení na ČSNS 2 650 Kč
objekt kontrola svislosti ze dvou směrů 250 Kč
hod neklasifikované výkony – hodinová sazba 500 Kč

Speciální výkony

MJ popis výkonu cena MJ
100 m zaměření a vyhotovení podélného profilu 1 000 Kč
10 m zaměření a vyhotovení příčného profilu 200 Kč
bod určení posunů a přetvoření stavebního objektu – prostorové 420 Kč
bod určení posunů a přetvoření stavebního objektu – výškové 180 Kč
bod nastavení bednění před betonáží – poloha, výška 275 Kč
úkon osazení dilatačního uzávěru 8 000 Kč
10 m zaměření JD v úrovni terénu 1 000 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni s lávkami 1 400 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni s lávkami na jedné straně 1 800 Kč
10 m zaměření JD ve zvýšené úrovni bez lávek 2 200 Kč
  • jeřábová dráha kratší než 30 m je oceněna jako 3 MJ
  • každé opakované vytyčení z důvodů zničení je považováno za nové vytyčení

Součástí ceny je:

  • příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace (pozn. nevykonávám práci za odpovědného projektanta) v případě nekompletní projektové dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí - např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
  • vyhotovení protokolu o měření ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
  • předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku zákazníka - technická zpráva, grafické výstupy, protokoly
  • potřebný stabilizační a signalizační materiál - dřevěné kolíky, barva, hřeby

PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Lahovický most - vyhlídková vež SOKP 517 - silniční okruh kolem Prahy - estakáda Ruzyně Výrobní hala TOKAI RIKA Lovosice D8 - 0807/II - Hraniční most Jeřábová dráha Montraz Jeřábové dráhy Pilsen Steel