PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Paušální sazba

Při využití paušální sazby se cena geodetických prací určuje délkou činnosti na dané zakázce. Nezáleží na počtu provedených zeměměřických výkonů. Do času stráveného na zakázce se započítává cesta. Ceny uvedeny bez DPH.

Součástí ceny je:

  • příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace, v případě nekompletní projektové dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí - např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
  • vyhotovení protokolu o měření ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
  • předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku zákazníka - technická zpráva, grafické výstupy, protokoly
  • potřebný stabilizační a signalizační materiál - dřevěné kolíky, barva
půldenní sazba (do 4 hodin trvání) 5 000 Kč
denní sazba (do 8 hodin trvání) 8 000 Kč
denní sazba plus (více než 8 hodin) 10 000 Kč
  • delší časové úseky pro paušální sazbu se určují individuálně

PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Lahovický most Výrobní hala TOKAI RIKA Lovosice Výrobní hala TOKAI RIKA Lovosice D8 - 0807/II - most pod Špičákem - základy Protihluková stěna Dolní Žandov (Mariánské lázně) SOKP 514 - Estakáda Lahovice - nejdelší přemostění v ČR