PROFIGEO - geodetické práce kdykoliv a kdekoliv

Paušální sazba

Při využití paušální sazby se cena geodetických prací určuje délkou činnosti na dané zakázce. Nezáleží na počtu provedených zeměměřických výkonů. Do času stráveného na zakázce se započítává cesta. Ceny uvedeny bez DPH.

Součástí ceny je:

  • příprava podkladů pro měření z projektové dokumentace, v případě nekompletní projektové dokumentace se ověření výsledku měření nevztahuje na věci, které v projektu prokazatelně chybí - např. výška nivelety, kótování objektů, souřadnice bodů které mají být součástí projektu
  • vyhotovení protokolu o měření ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
  • předání výsledků měření v digitální popř. papírové formě dle požadavku zákazníka - technická zpráva, grafické výstupy, protokoly
  • potřebný stabilizační a signalizační materiál - dřevěné kolíky, barva
půldenní sazba (do 4 hodin trvání) 5 000 Kč
denní sazba (do 8 hodin trvání) 8 000 Kč
denní sazba plus (více než 8 hodin) 10 000 Kč
  • delší časové úseky pro paušální sazbu se určují individuálně

PROFIGEO s.r.o. - kontaktujte nás emailem či telefonicky. Stáhněte si naší kompletní nabídku prací nebo infoleták.

Prosecká estakáda v Praze Vysočanech - rekonstrukce Oprava komunikace pod hrází Orlík po povodních Moravské Budějovice - povrch před broušením SOKP 514 - zavěšená cyklolávka pod hlavní estakádou přes Berounku Rekonstrukce tramvajových lodí vozovny Motol Jeřábové dráhy Pilsen Steel